Opoczno

Niedziela/30.4.2017
|Balladyny, Lilli, Mariana
Powiatowe obchody Dnia Strażaka
09-06-2014
 
 
 
 
Wyślij link mailem
grafika

W dniu 8 czerwca 2014 r. w Opocznie odbyły się uroczystości włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego Jednostki OSP Opoczno oraz obchody Powiatowego Dnia Strażaka.

Uroczystości te połączone były również z ogólnopolską akcją edukacyjno- prewencyjną „Nie dla czadu” oraz Powiatowym Świętem Ludowym organizowanym przez członków Polskiego Stronnictwa Ludowego powiatu opoczyńskiego.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kolegiacie św. Bartłomieja w Opocznie. Liturgii przewodniczył ksiądz Leszek Sokół – kapelan strażaków powiatu opoczyńskiego. Po zakończeniu uroczystej mszy św. poczty sztandarowe, kompania honorowa oraz zaproszeni goście przy akompaniamencie miejskiej orkiestry dętej przemaszerowali na Plac Kilińskiego, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości.

 

Na uroczystość przybyli m.in. następujący goście: posłowie RP - Krystyna Ozga i Robert Telus, Artur Bagieński Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Ksawery Stefańczyk członek Zarządu Głównego ZOSP RP, nadbryg. Andrzej Witkowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi, dh Tadeusz Cisowski V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi, ks. Zbigniew Kowalczyk kapelan strażaków w diecezji radomskiej, Marek Ksyta Starosta Opoczyński, Józef Róg V-ce Starosta Opoczyński jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie, Andrzej Kopania - Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego, Jan Wieruszewski – Burmistrza miasta Opoczna, Janusz Reszelewski Burmistrz Drzewicy, wójtowie gmin powiatu opoczyńskiego, samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy służb i instytucji szczebla gminnego i powiatowego przedstawiciele prasy, radia i telewizji lokalnej.

 

Ta część uroczystości rozpoczęła się od złożenia meldunku nadbryg. Andrzejowi Witkowskiemu Łódzkiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP przez mł. bryg. Andrzeja Urbańczyka dowódcę uroczystości. Po odegraniu hymnu państwowego st. bryg. Stanisław Sagalara – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie dokonał powitania zaproszonych gości. Następnym punktem uroczystości było odczytanie przez mł. bryg. Mariusza Jędrasika Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie decyzji KG PSP o włączeniu jednostki OSP Opoczno do KSRG. Wręczenia decyzji na ręce Prezesa OSP Opoczno Waldemara Kalety dokonał nadbryg. Andrzej Witkowski Łódzki Komendant Wojewódzki PSP.

 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń dla strażaków OSPi PSP oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

W dniu 17 maja br. w Sieradzu odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka. Na uroczystości tej strażacy z naszej komendy otrzymali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został

mł. bryg. Dariusz Rzepka, natomiast awanse na wyższe stopnie służbowe odebrali:

- na stopień służbowy brygadiera: mł. bryg. Józef Pacan i mł. bryg. Andrzej Śpiewak

- na stopień służbowy młodszego brygadiera: st. kpt. Andrzej Urbańczyk.

Postanowieniem Nr 6/OP/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. oraz postanowieniem Nr 6/OP/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

- ks. Zbigniewa Kowalczyka s. Jana

-  ks. Leszka Sokoła s. Jana

 - bryg. Józefa Pacana s. Józefa

 - bryg. Andrzeja Śpiewaka s. Jana

Postanowieniem Nr 6/OP/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. oraz postanowieniami Nr 6/OP/2014 i Nr 8/OP/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

- dh Józefa Roga s. Stanisława

- dh Jerzego Pietruszkę s. Stanisława

- dh Wojciecha Rudalskiego s. Mariana

- dh Sławomira Sztabę s. Tadeusza

- dh Stanisława Leśniewskiego s. Wacława

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie Złotym Znakiem Związku odznaczony został:

- dh Józef Róg s. Stanisława

- ks Leszek Sokół s. Jana

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został:

- mł. bryg. w st. spocz. Jerzy Wijata s. Mieczysława

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

- asp. Michał Wójcik s. Stefana

- mł. asp. Dariusz Piasecki s. Stanisława

- dh Marek Wołąkiewicz s. Władysława

- dh Grzegorz Morawski s. Władysława

- dh Sławomir Róg s. Stanisława

- dh Andrzej Stępień s. Wacława

- Pan Krzysztof Rzeźnik s. Tadeusza

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

-  mł. ogn. Andrzej Nagiel s. Tadeusza

-  st sekc. Robert Konecki s. Tadeusza

-  dh Zbigniew Ziółkowski s. Zdzisława

-  dh Kamil Rzepka s. Ryszarda

- dh Lesław Sobczyk s. Mariana

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

- sekc. Piotr Piątkowski s. Władysława

- sekc. Daniel Szczepaniak s. Jana

- st. str. Rafał Stępień s. Zbigniewa

- dh Tadeusz Krzysztofik s. Józefa

- dh Witold Wodzyński s. Jeremiasza

- dh Grzegorz Nowicki s. Mariana

- dh Sebastian Sobolewski s. Tadeusza

Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Opocznie Odznaką Wzorowy Strażak wyróżnieni zostali:

- dh Magdalena Kowalczyk c. Andrzeja

- dh Sylwia Wiktorowicz c. Józefa

- dh Katarzyna Jakubczyk c. Stanisława

- dh Damian Kaśkiewicz s. Bogdana

- dh Piotr Krzysztofik s. Stanisława

- dh. Damian Wołąkiewicz s. Marka

- dh Mariusz Wiktorowicz s. Zdzisława

- dh Damian Dębkowski s. Tadeusza

- dh Adam Zakrzewski s. Sylwestra

- dh Piotr Marszałek s. Tadeusza

- dh Marian Długosz s. Bogdana

- dh Marek Jurowski s. Jarosława

- dh Mateusz Sagalara s. Stanisława

- dh Daniel Kowalski s. Tadeusza

- dh Lis Tomasz s. Mirosława

- dh Łukasz Popecki s.. Ryszarda

- dh Andrzej Kowalczyk s. Józefa

 

Następnie wręczeno akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym Nr 1/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku nadał z dniem 4 maja 2014 roku wyższe stopnie służbowe niżej wymienionym strażakom:

- stopień służbowy aspiranta sztabowego - st. asp. Mariuszowi Lewandowskiemu

- stopień służbowy starszego aspiranta: - asp. Jarosławowi Wiktorowiczowi

- stopień służbowy aspiranta: - mł. asp. Agnieszce Jakubczyk

 

Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi rozkazem personalnym Nr 7 i 8 z dnia 14 kwietnia 2014 roku nadał z dniem 4 maja 2014 roku:

1) stopień służbowy starszego ogniomistrza:

- ogn. Ryszardowi Bilskiemu

2) stopień służbowy młodszego ogniomistrza:

- st. sekc. Sebastianowi Bobrkowi

- st. sekc. Robertowi Koneckiemu

- st. sekc. Krzysztofowi Kubisiowi

- st. sekc. Mariuszowi Kubisiowi

- st. sekc. Przemysławowi Nojkowi

3) stopień służbowy starszego sekcyjnego:

- sekc. Stanisławowi Chojnackiemu

- sekc. Waldemarowi Franasowi

- sekc. Piotrowi Piątkowskiemu

- sekc. Rafałowi Podlaskiemu

- sekc. Rafałowi Purgatowi

- sekc. Ernestowi Szczepaniakowi

- sekc. Hubertowi Wiktorowiczowi

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie rozkazem personalnym nr 3/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. nadał z dniem 4 maja 2014 r.

4) stopień służbowy starszego strażaka: str. Andrzejowi Stępniowi

Po tej części uroczystości w okolicznościowych wystąpieniach głos zabierali zaproszeni goście gratulując jednostce OSP Opoczno włączenia do elity jednostek OSP KSRG oraz osobom wyróżnionym medalami, awansami i odznaczeniami.

Na zakończenie uroczystości, po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Andrzeja Urbańczyka nastąpiła defilada kompani honorowej i pododdziałów towarzyszących.

 

Podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka przed Miejskim Domem Kultury w Opocznie trwał festyn rodzinny „Dni Opoczna 2014”, w czasie którego prowadzona była w ramach ogólnopolskiej kampanii akcja edukacyjno-prewencyjna „Nie dla czadu”. Głównymi celami akcji jest m.in. zmniejszenie liczby ofiar tlenku węgla (czadu) w budynkach mieszkalnych, uświadomienie i przypomnienie społeczeństwu o niebezpieczeństwach związanych z jego działaniem oraz zachęcenie społeczeństwa do instalowania czujek tlenku węgla i dymu. Rozpropagowywane były ulotki o prowadzonej akcji i zagrożeniach wynikających z działania tlenku węgla. W oznakowanym z logo PSP namiocie prezentowane było działanie czujek tlenku węgla i dymowych. Prowadzona była strażacka loteria z możliwością wygrania darmowych czujek tlenku węgla i dymowych. Wręczonych zostało osobom wylosowanym 3 czujki tlenku węgla przekazane przez firmę AISKO oraz 10 czujek dymu. Czujki dymu zostały zakupione przez KW PSP w Łodzi w ramach projektu „System Zintegrowanych Stanowisk Kierowania i Dysponowania Zasobami Ratowniczymi Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013” oraz dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Podczas akcji prezentowane były również filmy i spoty edukacyjne. Akcja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
baner_272
baner_273
baner_274
baner_122
baner_121
baner_143
baner_125
baner_172
baner_264
baner_245
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
baner_311
baner_151
baner_152
baner_153
baner_154
baner_155
baner_157
baner_158
baner_159
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.