Opoczno

Poniedziałek/25.6.2018
|Łucji, Witolda, Wilhelma
1.jpg
Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
25-09-2013
 
 
 
 
Wyślij link mailem
grafika

25 września 2013 r. odbyła się XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Opocznie IV kadencji, wg. następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2013 – 2018;

b) w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.;

c) w sprawie udziału w zadaniu pn. „Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych”.

3. Zamknięcie obrad.

 

Na początku Sesji Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kopania i Starosta Marek Ksyta wręczyli ppłk. Marcinowi Budzyńskiemu szablę w dowód wdzięczności za ofiarną służbę i współpracę przy organizacji wielu przedsięwzięć rocznicowych i patriotycznych.

 

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy mają na celu dostosowanie go do wniosków na dofinansowanie zadań drogowych z NPPDL. Planujemy złożyć 2 wnioski na 2 zadania inwestycyjne;

1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego – Skórkowice- Żarnów Etap IV Skórkowice – Afryka. Wartość tego zadania to 5 mln zł.

2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże . Etap I odcinek- Idzikowice- Brzuza . W dotychczasowym planie zadania te miały nieznacznie inne nazwy i inne wartości na 2014 r.

Pierwsze z nich miało wartość 2.700.000 zł a potrzeba 5.000.000 zł. Zostało zatem zwiększone o 2.300 tys. zł. Drugiego wartość ogółem była 8 mln zł po 2 mln w latach 2014 i 2016- 2018. Należało zatem zwiększyć o 8 mln limit wydatków na to zadanie i zmniejszyć w latach w których było uwidocznione. Dlatego też niemal w każdym roku nastąpiły zmiany. Dodatkowa zmiana dotyczy realizacji inwestycji pn „ Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie” . Zmniejszamy wydatki w tym roku na ten cel o 2 mln zł i zwiększamy o 1 mln zł wydatki w latach 2014 i 2015. Dodatkowe zmiany są konsekwencją wymienionych.

 

Dochody wprowadzone do budżetu pochodzą z następujących źródeł:

1) Pozyskaliśmy 116.986 zł z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy bazy sportowo- rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie,

2) Przyznano nam dotację w kwocie 200 tys. zł. na sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo – Parkowym w Białaczowie,

3) Zmniejszamy plan dotacji na realizację projektu „ Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Opoczno- Sitowa o kwotę 313.661 zł. Jest to niewykorzystana rezerwa n a to zadanie,

4) Dochody własne zwiększamy o kwotę 177.457 zł, w tym o 162.100 zł zwiększono plan dochodów od pensjonariuszy w DPS w Drzewicy , środki te przeznaczono na wydatki tej jednostki, o 32.525 zł zwiększono plan dochodów ZSO w Opocznie, również przeznaczono je na wydatki jednostki i o 14.563 zwiększono plan finansowy ZSP nr 1 w Opocznie. Zmniejszono plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 61.731 zł.

5) Zmniejszyliśmy wartość inwestycji przewidzianych do realizacji w bieżącym roku o 1.985.064 zł i kwotę poręczeń o 333.095 zł.

6) W planie inwestycji zmniejszyliśmy o 2 mln zł. wydatki na Rozbudowę obiektu szkoły ZSP nr 1 w Opocznie, zwiększyliśmy o 72 tys. zł kwotę wydatku na zakup koparko- ładowarki dla ZDP , na ten cel proponujemy zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 307 tys.zł., zmniejszyliśmy o 307.064 zł wydatki na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Opoczno- Sitowa do rzeczywiście poniesionych wydatków. Zwiększenie dochodów i zmniejszenie wydatków pozwoliło na zmniejszenie deficytu budżetowego obecnego roku o 2.393.000 zł i rezygnację z kredytu planowanego w wysokości 2.700 tys. zł.

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – jako Lider Projektu, wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (jako Instytucja Zarządzająca), przy udziale Uniwersytetu Łódzkiego (jako podmiotu realizującego to zadanie), zaprasza JST do udziału w Projekcie „Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych”. W Projekcie mogą uczestniczyć JST które leżą na obszarach funkcjonalnych określonych w różnych dokumentach strategicznych rządowych i samorządowych. Powiat Opoczyński leży w obszarze funkcjonalnym ceramiczno-budowlanym i planujemy zgłosić 5 osób do udziału w tym projekcie. Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszt po stronie Powiatu będzie wynikał z dojazdu osób na szkolenia, warsztaty i miejsca spotkań związanych z opracowaniem Zintegrowanego Planu. Okres realizacji od XI 2013 do 30.06.2015 roku. Główne założenia Zintegrowanego Planu Rozwoju to poprawa spójności społecznej, gospodarczej i integracji przestrzennej celem m.in. wykształcenia trwałych przewag konkurencyjnych dla rozwoju działalności gospodarczej i usługowej tj.:

1. Określenie wizji rozwoju, kierunków działania, celów i sposobów ich osiągnięcia.

2. Wskazie strategicznych kierunków współpracy głównych aktorów wybranego obszaru funkcjonalnego w wymiarze krajowym.

3. Wskazanie i przełożenie na cele operacyjne zintegrowanych projektów rozwojowych.

4. Wskazanie kierunków zagospodarowania dla potrzeb planów zagospodarowania przestrzennego.

5. Koordynacja prorozwojowych przedsięwzięć ukierunkowanych na wykorzystanie korzyści zintegrowanego i wielosektorowego podejścia do wspólnych działań strategicznych w sferze społecznej, ekonomicznej oraz funkcjonalno – przestrzennej.

 

 

 

 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.