Opoczno

Poniedziałek/25.6.2018
|Łucji, Witolda, Wilhelma
2.jpg
Konkurs z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
18-04-2013
 
 
 
 
Wyślij link mailem

 

Ogłoszenie

Zarządu Powiatu w Opocznie

o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 ze zm.) prowadzące na terenie Powiatu Opoczyńskiego działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom objętym niniejszym konkursem.

I. Rodzaj zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację :

1. Organizowanie i prowadzenie ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci

i młodzieży niepełnosprawnej psychicznie i fizycznie, przewlekle chorej.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 14.000,00 zł.

2. Promowanie zdrowia i pomoc kobietom niepełnosprawnym po przebytej chorobie nowotworowej poprzez: rehabilitację leczniczą, terapię indywidualną i leczniczą, organizację zajęć.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 5.000,00 zł.

3. Prowadzenie działań rehabilitacyjnych na rzecz diabetyków w gminie Drzewica i w gminie Opoczno.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 5.500,00 zł.

4. Prowadzenie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niewidomych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 4.000,00 zł.

5. Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 6.000,00 zł.

6. Prowadzenie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Żarnów.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 3.000, 00 zł.

7. Prowadzenie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Drzewica.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania –3.000, 00 zł.

8. Wspieranie osób niepełnosprawnych w gminie Opoczno poprzez organizowanie zajęć grupowych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - 3.000,00 zł.

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji :

1.Zasady przyznania dotacji na realizacje w/w zadań określają przepisy:

• ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),

• Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2012 -2015 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/87/11 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 listopada 2011r.

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 ze zm.),

2.Dotacje mogą być przyznane tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert .

3.Zlecenie zadań nastąpi w formie wspierania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji .

4.Wkład własny podmiotu nie może być mniejszy niż 10% kosztów zadania.

5.Do wkładu własnego podmiotu wnioskującego nie wlicza się kosztów zawiązanych z korzystaniem z pracy wolontariuszy.

6.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe tj. sporządzone z zachowaniem zasad i warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu.

7.Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot biorący udział w konkursie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z jego realizacji.

8.Przyznanie dotacji w wysokości niższej od określonej w ofercie wymaga korekty harmonogramu realizacji zadania i kosztorysu projektu.

9.Po dokonaniu wyboru oferty i ogłoszeniu wyników konkursu zostanie zawarta umowa, na podstawie której zlecone zostanie wykonanie zadania publicznego.

III. Termin i warunki realizacji zadania .

1.Termin realizacji zadania : od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2013r.

2. Dofinansowanie zadań rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym podmiotem.

3.Dotowane z budżetu Powiatu Opoczyńskiego mogą być tylko zadania realizowane na terenie Powiatu Opoczyńskiego.

4. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz termin złożenia sprawozdania z jego realizacji zostaną określone w umowie o wykonanie zadania.

 

 

 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.